Pengganda Ekonomi 3 Sektor

  1. ΔAE berlaku secara langsung akibat perubahan dalam suntikan seperti ΔC, ΔI dan ΔG.
  2. ΔAE berlaku secara tak langsung akibat perubahan dalam bocoran seperti ΔS dan ΔT.
  3. ΔAE mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan negara (ΔY) melalui proses pengganda.