Kesan Perubahan Perbelanjaan Kerajaan

Kesan ΔG
Analisis AS=AE
 1. Pada Titik L, AS = AE iaitu Y = C + I + G. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0.
 2. Apabila ↑+ΔG, AE0 → AE2 dan Y = C + I + G + ΔG (titik M). Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda, M = ΔY/ΔG.
 3. Apabila ↓−ΔG, AE0 → AE1 dan Y = C + I + G − ΔG (titik K). Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda, M = ΔY/ΔG.
  Analisis Suntikan-Bocoran
  1. Pada Titik Q, Suntikan = Bocoran iaitu I + G = S + T. Tingkat keseimbangan pendapatan negara asal = 0Y0.
  2. Apabila ↑+ΔG, J0 → J2 dan I + G + ΔG = S + T (titik R). Peningkatan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y2 mengikut nilai Pengganda, M = ΔY/ΔG.
  3. Apabila ↓−ΔG, J0 →J1 dan I + G − ΔG = S + T (titik P). Kejatuhan keseimbangan pendapatan negara kepada 0Y1 mengikut nilai Pengganda, M = ΔY/ΔG.