Konsep Ekonomi Tiga Sektor

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh isi rumah, firma dan kerajaan.

Disebut sebagai sistem ekonomi tertutup dengan penglibatan kerajaan.

Sektor negara asing tidak wujud.

Peranan Kerajaan

  1. Mengutip hasil cukai kerajaan.
  2. Perbelanjaan kerajaan