Penentuan Tingkat Keseimbangan Pendapatan Negara

Keseimbangan pendapatan negara untuk Ekonomi Terbuka ialah satu keadaan apabila jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh sebuah ekonomi yang terdiri daripada sektor isi rumah, sektor firma, sektor awam dan sektor luar negara adalah sama dengan jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup ditawarkan oleh ekonomi tersebut, atau perbelanjaan agregat (AE) sama dengan penawaran agregat (AS).

Pendekatan AS = AE

AS = Y + M
AE = C + I + G + X
AS = AE
Y + M = C + I + G + X
Y = C + I + G + (X − M) di mana (X − M) ialah eksport bersih.

 1. Pendekatan Suntikan = Bocoran

  Suntikan J = I + G + X
  Bocoran W = S + T + M
  J = W
  I + G + X = S + T + M
 2. Huraian Guru tentang Keseimbangan Pendapatan Negara Dengan Kaedah Rajah (Melukis graf kemudian hurakan)
  1. Pendekatan AS = AE
  2. Pendekatan Suntikan = Bocoran
 3. Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara melalui pendekatan persamaan:
  1. Berasaskan soalan berikut:
   Andaikan C = 50 + 0.8Yd,
   I =300,
   G= 100,
   M = 20 +0.2Y,
   T = 50,
   X = 100.
   Cari Y.

   Y = C + I + G + (X − M)
   Y = 50 + 0.8(Y − 50) + 300 + 100 + (100 − 20 − 0.2Y)
   Y = 50 + 0.8Y − 40 + 400 + 80 − 0.2Y
   Y = 490 + 0.6Y
   0.4Y = 490
   Y = 1225

Kesan AE terhadap Y

 1. ΔC, ΔI, ΔG, atau ΔX ↑ ⇒ ΔY ↑
 2. ΔS, ΔT, ΔM ↑ ⇒ ΔY ↓
 3. Huraian graf tentang ΔX terhadap ΔY (+)
 4. Huraian graf tentang ΔM terhadap ΔY (−)
 5. Huraian graf tentang (ΔX − ΔM) terhadap ΔY (+)