Fungsi Import

Fungsi Import menunjukkan hubungan antara import dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi.

Keluk Fungsi Import mencerun ke atas dari kiri ke kanan, menunjukkan bahawa M dipengaruhi secara langsung oleh Y: Y↑ M↑ manakal Y↓ M↓

Faktor-faktor ΔM selain daripada Y (Fungsi M anjak ke kanan/ kiri secara selari apabila M naik/ turun)

  1. Perubahan cita rasa pengguna dalam negara. (kesan +)
  2. Perubahan kadar pertukaran asing : M↑ jika kadar pertukaran asing Malaysia ↑.
  3. Perubahan harga atau mutu barang pengganti import : harga barang pengganti import ↓ atau mutu barang pengganti import ↑, M↓
  4. Dasar perdagangan negara : Masalah sekatan perdagangan seperti tarif, kuota import, embargo dll.
  5. Berlakunya inflasi dalam negara : M↑ kerana harga import lebih murah (andainya negara asing tidak mengalami maslah inflasi)

Fungsi import: M = M0 + mY di mana M = import, M0 = import autonomi, m = kecenderungan mengimport sut (mpm) dan Y = pendapatan negara.

Aktiviti : Lukis graf M = 50 + 0.2Y.
Jelaskan hubungan antara M dan Y.
Aktiviti mengira M apabila Y ↑ daripada RM100 juta kepada RM200 juta.
Huraikan konsep mpm, apm, dan Import Autonomi.

Huraian tentang Hasil Import = Harga Import × Kuantiti Import