Inflasi Tolakan Kos

Inflasi tolakan kos wujud apabila kos pengeluaran semakin meningkat. Kos pengeluaran meningkat mungkin disebabkan kenaikan upah atau harga input pengeluaran lain.
Berdasarkan rajah di atas, tingkat harga umum dan keluaran negara benar asal masing-masing ialah P1 dan Y1, di mana AS1 = AD1 pada titik E1. Dengan kenaikan kos pengeluaran, kos penawaran agregat beralih ke kiri dari AS1 ke AS2. Kesannya, tingkat harga umum naik dari P1 ke P2 dan keluaran negara benar merosot daripada Y1 kepada Y2.


Inflasi tolakan kos dapat dikurangkan dengan meningkatkan daya pengeluaran pekerja atau melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. Apabila daya pengeluaran pekerja (atau penggunaan teknologi tinggi) meningkat, tingkat keluaran turut meningkat. Kesannya, keluk penawaran agregat akan beralih ke kanan. Peralihan keluk penawaran agregat ke kanan akan menyebabkan tingkat harga umum merosot, dan keluaran negara benar meningkat. Kejatuhan tingkat harga umum akan mengurangkan inflasi tolakan kos.