Fungsi Eksport (X)

Fungsi Eksport menunjukkan hubungan antara eksport dengan pendapatan negara dalam sesebuah ekonomi.

Keluk fungsi eksport berbentuk garis mendatar menunjukkan bahawa X tidak dipengaruhi secara langsung oleh Y. Y↑ atau ↓ tetapi X adalah malar.

Faktor-faktor ΔX selain daripada Y (Fungsi X naik ke atas / turun ke bawah secara selari)

  1. Perubahan cita rasa pengguna negara asing (kesan +)
  2. Perubahan pendapatan negara asing (kesan +)
  3. Perubahan kadar pertukaran asing − X↑ jika kadar pertukaran asing Malaysia ↓
  4. Perubahan teknologi pengeluaran − Kos pengeluaran ↓, harga X ↓, DD negara luar ↑.
  5. Dasar perdagangan negara asing − Masalah sekatan perdagangan seperti tarif, kuota import, embargo dll.
  6. Berlakunya inflasi dalam negara − Kos eksport ↑, harga eksport ↑, DD negara asing ↓.

Huraian guru dalam kelas tentang bentuk graf untuk fungsi X apabila X ↑↓.

Huraian guru dalam kelas tentang tentang Hasil Eksport = Harga Eksport × Kuantiti Eksport