Aliran Pusingan Pendapatan

  1. Pelaburan (I), Perbelanjaan Kerajaan (G) dan Eksport (X) merupakan suntikan yang akan meningkatkan Y.
  2. Tabungan (S), Cukai (T) dan Import (M) merupakan bocoran yang akan merendahkan Y.

Aktiviti Kelas
Lukiskan Carta Aliran Pusingan Pendapatan Dalam Ekonomi Terbuka.