Ekonomi Terbuka

  1. Ekonomi terbuka merujuk kepada ekonomi yang wujudnya perdagangan antarabangsa.
  2. Ekonomi terbuka juga dikenali sebagai Ekonomi Empat Sektor yang terdiri daripada sektor isi rumah, sektor firma, sektor kerajaan, dan sektor negara asing.
  3. Perdagangan antarabangsa mempengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan negara (Y):
    1. Eksport (X) meningkatkan Y manakala Import (M) merendahkan Y.
    2. Y meningkat jika eksport bersih (X − M) meningkat.
    3. Y menurun jika eksport bersih (X − M) menurun.