Matlamat Dasar Makroekonomi Malaysia

Terangkan tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia. [6]

Tiga matlamat dasar makroekonomi negara Malaysia ialah:
 1. Mencapai tingkat guna tenaga penuh

  • Tingkat guna tenaga penuh tercapai apabila kadar pengangguran kurang daripada 5%, iaitu hanya berlaku pengangguran geseran sahaja dalam ekonomi.
  • Dalam keadaan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya.
  • Keluaran negara meningkat dan berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi.
  • Apabila guna tenaga penuh tercapai, KNK sebenar sama dengan KNK potensi.

 2. Mencapai kestabilan tingkat harga umum

  • Kestabilan tingkat harga umum bermakna ekonomi tidak menghadapi masalah kenaikan harga atau kejatuhan harga kurang daripada 4%.
  • Kuasa beli pengguna menjadi lebih stabil dan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kebajikan masyarakat.
  • Kegiatan ekonomi semakin meningkat disebabkan inflasi yang terkawal dan berlaku kestabilan kadar bunga di pasaran.

 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

  • Pertumbuhan ekonomi bermakna kegiatan ekonomi semakin meningkat.
  • Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran.
  • Seterusnya, taraf hidup dan kebajikan masyarakat turut meningkat