Rancangan Mengajar Tahunan Untuk T6 Atas Sesi 2009

MingguTarikhTajuk
25-9 Jan 2009Pembetulan Peperiksaan Akhir T6R 2008
3-7
12 Jan 2009
hingga
14 Feb 2009
Makroekonomi: Penawaran Wang Dalam Ekonomi
Wang
Institusi Kewangan
Penciptaan Wang / Kredit
Wang, Harga, dan Aktiviti Ekonomi

8-12
16 Feb 2009
hingga
20 Mac 2009
Makroekonomi: Masalah Makroekonomi & Dasar Penstabilan
Masalah Makroekonomi
Dasar Fiskal
Belanjawan Negara Malaysia
Dasar Kewangan
Langkah‐Langkah Untuk Mengatasi Masalah Makroekonomi
13-18
23 Mac 2009
hingga
30 April 2009
Makroekonomi: Perdagangan Antarabangsa
Alasan Perlunya Perdagangan Antarabangsa
Faedah Pengkhususan
Aliran Perdagangan Malaysia
Kadar Syarat Perdagangan
Sekatan Perdagangan Bebas
19-22
4 Mei 2009
hingga
29 Mei 2009
Makroekonomi: Kewangan Antarabangsa
Pengenalan
Imbangan Pembayaran : Konsep dan Komponen
Kadar Pertukaran Asing
Masalah Makroekonomi Dalam Ekonomi Terbuka & Dasar Kerajaan Globalisasi
Cuti Pertengahan Tahun (30 Mei – 14 Jun)
25-28
15 Jun 2009
hingga
10 Jun 2009
Makroekonomi: Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Negara
Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Faktor Menghalang Pertumbuhan Ekonomi
Dasar Kerajaan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Malaysia
13 Julai 2009 - Menjelang STPM 2009
Ulangkaji / Kertas Model / Peperiksaan Percubaan & Perbincangan Jawapan/ Pakej Pemulihan & Pakej Penambah Baikan