Teori Kuantiti Wang Fisher

Diperkenalkan oleh Profesor Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika terkenal.

Teori Kuantiti Wang ialah teori yang menjelaskan hubungan antara bekalan wang dengan tingkat harga umum.

Ia menyatakan bahawa permintaan wang adalah dipengaruhi oleh jumlah urus niaga dalam ekonomi. Oleh itu, permintaan wang akan bertambah apabila jumlah urus niaga dalam ekonomi bertambah.

Mengikut Analisis Fisher

MV = PT

dimana
M=Bekalan wang / penawaran wang dalam ekonomi
V=

Halaju pusingan wang (kekerapan satu unit mata wang bertukar tangan dalam ekonomi) = Pendapatan negara (Y) / Penawaran wang (M)

P=

Tingkat harga umum (harga purata semua barang dan perkhidmatan yang diurusniagakan dalam ekonomi).

T=

Jumlah urus niaga iaitu jumlah keluaran yang dijualbeli dalam ekonomi.