Keluaran Negara Nominal dan Benar

Keluaran Negara Nominal

Keluaran negara nominal ialah jumlah nilai keluaran negara yang dinilai berdasarkan nilai wang pada tahun semasa.

Nilai Keluaran Negara nominal diperoleh dengan mendarabkan kuantiti keluaran negara dengan harga keluaran.

Keluaran Negara Benar

Keluaran Negara Benar ialah jumlah nilai keluaran negara yang diukur berdasarkan nilai harga suatu tahun asas.

Nilai Keluaran Negara benar diperoleh dengan mengukur nilai keluaran negara bagi tahun semasa pada nilai harga tetap suatu tahun asas tertentu.

Nilai Keluaran Negara Benar tidak dipengaruhi oleh kenaikan tingkat harga umum.

Rumus Mengira Keluaran Negara Benar

Keluaran Negara Benar = (Indeks harga tahun asas / Indeks harga tahun semasa) × Keluaran Negara Nominal

Kaedah Jadual Menghitung Keluaran Negara Benar

TahunKeluaran Negara Nominal (RM juta)Indeks Harga PenggunaKeluaran Negara Benar
(RM juta)
1600100(600/100) × 100 = 600
2750120(750/120) × 100 = 625

Keluaran Negara Benar telah meningkat sebanyak [(625 − 600)/600] × 100% = 4.17% pada tahun 2. Ini menunjukkan pertambahan dalam kuantiti barangan dan bukannys kenaikan tingkat harga umum.