Sumbangan Sektor Peringkat Ketiga

Status Sumbangan

Sumbangan sektor peringkat ketiga kepada KDNK dan guna tenaga Malaysia tetap merupakan sumbangan terbesar semenjak tahun 1970, iaitu di sekitar 40%-48% pada ahun 1970-2000.

Peningkatan dalam sumbangan sektor perkhidmatan tidak dapat dielakkan kerana tingkat pendidikan yang semakin naik dan sikap penduduk negara Malaysia yang cenderung memilih pekerjaan dalam sektor yang memberikan pendapatan yang lebih stabil dan lebih tinggi.