Cukai Progresif

Definisi
Cukai progresif ialah kadar cukai yang meningkat apabila pendapatan negara meningkat.

Cukai Progresif Sebagai Penstabil Automatik
Cukai progresif dapat menstabilkan ekonomi kerana ia merupakan penstabil automatik.

Apabila pendapatan meningkat, hasil cukai yang meningkat akan memperlahankan perkembangan ekonomi.

Sebaliknya, apabila pendapatan berkurangan, hasil cukai yang merosot akan memperlahankan penguncupan ekonomi yang lebih teruk.