Penstabil Automatik

Penstabil automatik merupakan beberapa bentuk perbelanjaan dan pendapatan kerajaan yang digunakan untuk mengurangkan turun naik aktiviti ekonomi negara. Semasa kemelesetan ekonomi, alat penstabil automatik akan digunakan untuk mengurangkan kadar kemerosotan ekonomi. Sebaliknya, semasa pertumbuhan ekonomi, alat penstabil automatik akan digunakan untuk melambatkan perkembangan ekonomi.

Misalnya, semasa pertumbuhan ekonomi, cukai pendapatan progresif akan dikenakan oleh kerajaan akan mengurangkan pendapatan boleh guna penduduk. Pengurangan pendapatan boleh guna mengurangkan penggunaan dan perbelanjaan agregat dalam ekonomi. Kesannya, kadar pertumbuhan ekonomi akan menjadi perlahan.