Sebab-Sebab Sumbangan Sektor Perkilangan Terhadap KDNK Malaysia Semakin Meningkat

  1. Dasar Galakan Industri Berasaskan Eksport
    Berlakunya perkembangan sektor perkilangan kesan pertumbuhan sektor perkilangan berorientasikan eksport, contohnya industri makanan, minuman dan tembakau kesan dasar galakan industri berasaskan eksport yang diperkenalkan pada tahun 1970-an.
  2. Pelan Induk Perindustrian dan Dasar Industri Berat
    Berlaku perkembangan sektor perkilangan kesan pertumbuhan pesat industri berat dan elektronik kesan pelan induk perindustrian dan dasar industri berat yang diperkenalkan pada tahun 1980-an.
  3. Dasar Galakan Pelaburan Asing dan Perkembangan Pesat Sektor berasaskan Elektrik dan Elektronik
    Berlaku perkembangan sektor perkilangan disebabkan pertumbuhan pesat sektor berasaskan pertumbuhan pesat sektor berasaskan elektrik dan elektronik pada tahun 1990-an kesan dasar galakan pelaburan asing dan perkembangan pesat sektor berasaskan elektrik dan elektronik.