Faktor-Faktor Perkembangan Sektor Perkilangan Di Malaysia

 1. Galakan Kerajaan
  Galakan Pelaburan seperti pengecualian cukai pendapatan dan cukai input dan kemudahan infrastruktur.
 2. Kestabilan Politik dan Ekonomi
  Ini menggalakkan pelaburan terutamanya dalam sektor perkilangan yang mempunyai daya pengeluaran yang tinggi.
 3. Pertambahan Pelaburan Langsung Asing (FDI)
  Kemasukan FDI yang banyak ke sektor perkilangan meningkatkan keupayaan pengeluaran dan jumlah keluaran.
 4. Perkembangan Industri Sokongan
  Sokongan institusi kewangan telah menambahkan modal pinjaman kepada sektor perkilangan. Perkembangan jaringan pengangkutan yang baik juga menggalakkan perkembangan sektor perkilangan.