Komposisi, Arah Aliran dan Perubahan Struktur Eksport-Import Perkhidmatan Malaysia

  1. Komposisi Eksport-Import Perkhidmatan Malaysia terdiri daripada Perkapalan dan Insurans (khasnya pengangkutan laut), Pengankutan Lain (khasnya pengangkutan udara), Perjalanan (termasuk pendidikan di luar negara, pelancongan dan perjalanan untuk perniagaan), Pendapatan Pelaburan (pembayaran kepada pelaburan asing dan pembayaran bunga terhadap hutang luar negara), Urus Niaga Kerajaan (perbelanjaan kedutaan di luar negara) dan Lain-Lain (termasuk bayaran kontrak dan profesional).
  2. Eksport dan Import Perkhidmatan Malaysia menunjukkan arah aliran yang meningkat. Namun begitu, Malaysia masih lemah dari segi engeksportan perkhidmatan ke luar negara memandangkan nilai eksport perkhidmatan sentiasa kurang daripada nilai import perkhidmatan Malaysia. Ini menimbulan masalah defisit dalam imbangan perkhidmatan Malaysia.
  3. Pada masa kini, Perjalanan merupakan penyumbang terbesar Eksport Perkhidmatan Malaysia, ekoran daripada galakan kerajaan dalam sektor pelancongan dan institusi pengajian tinggi.
  4. Pendapatan Pelaburan merupakan komponen import perkhidmatan terbesar Malaysia pada masa kini., akibat dariapada pelaburan asing dalam sektor perkilangan.
  5. Usaha memperbaiki imbangan perkhidmatan negara merupakan satu cabaran kepada kerajaan Malaysia.