Sebab-Sebab Peningkatan Sumbangan Sektor Peringkat Kedua

  1. Kestabilan harga barang perkilangan.
  2. Daya pengeluaran yang tinggi.
  3. Keupayaan menyerap guna tenaga yang tinggi.
  4. Pendapatan yang lebih tinggi.
  5. Saiz pasaran barang keluaran yang lebih besar.