Komposisi, Arah Aliran dan Perubahan Struktur Import Barang Malaysia

  1. Komposisi Import Barang Malaysia terdiri daripada Barang Pengguna seperti makanan, minuman dan tembakau, barang keluaran kilang dll, Barang pelaburan seperti jentera pengangkutan dll, Barang Perantaraan seperti bahan mentah, bahan api, bahan kimia dll dan Import Bagi Eksport Semula.
  2. Import barang pengguna semakin berkurangan sejak tahun 1965 kerana usaha Malaysia memajukan industri penggantian import untuk mencapai tingkat mampu diri.
  3. Import barang pelaburan (terutamanya jentera dan kelengkapan) dan barang perantaraan (terutamanya untuk perkilangan dan pembinaan) meningkat selaras dengan perkembangan sektor perkilangan di Malaysia.
  4. Import barang pelaburan dan barang perantaraan pada masa kini ialah 80%-90% daripada jumlah import selaras dengan dasar perindustrian Malaysia.
  5. Import bagi eksport semula Malaysia terdiri daripada bijih timah dan gas asli. Arah aliranya turun naik.
  6. Usaha perlu dilakukan untuk meningkat eksport dan mengurangkan import untuk memperbaiki imbangan perdagangan dan imbangan pembayaran Malaysia.