Sebab Mengapa Keluaran Setiap Negara Berbeza

Perbezaan sumber semula jadi

Perbezaan kemahiran buruh dan pengusaha

Perbezaan tingkat teknologi

Perbezaan cita rasa pengguna

Perbezaan corak penggunaan

Persaingan daripada firma asing menggalakkan firma tempatan berusaha meningkatkan kecekapan pengeluaran, menjalankan strategi memperluaskan pasaran antarabangsa dan berusaha meningkatkan pendapatan eksport. Para pengguna turut menikmati harga barangan import yang lebih murah.

Pengkhususan dalam pengeluaran membolehkan firma-firma menikmati ekonomi bidangan dan mengurangkan kos per unit (kos purata)keluaran.

Pandangan ahli ekonomi Adam Smith (yang mengemukakan Teori Faedah Mutlak dan David Ricardo (yang mengemukakan Teori Faedah Berbanding) tentang keuntungan daripada pengkhususan dan perdagangan bebas (pertukaran barang antara negara tanpa sekatan tarif, sudsidi eksport dan kawalan kastam), telah menjadi asas kepada perdagangan antarabangsa sehingga sekarang.