Perkembangan Taraf Pendidikan dan Penyediaan Kemudahan Latihan

Pertumbuhan ekonomi Malaysia digalakkan melalui peningkatan taraf pendidikan dan penyediaan latihan yang berkualiti untuk pekerja-pekerja dan usahawan.
Apabila taraf pendidikan dan kemahiran pekerja dan usahawan meningkat, daya pengeluaran negara akan meningkat.

Kenaikan daya pengeluaran negara akan menambahkan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh sesebuah negara dan seterusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.