Penggunaan Teknologi Tinggi

Penggunaan teknologi tinggi dalam bidang pengeluaran dapat meningkatkan daya pengeluaran dan jumlah keluaran yang dihasilkan oleh sesebuah negara.
Semakin tinggi jumlah keluaran negara, semakin cepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.