Faedah Mutlak

Kesanggupan sesebuah negara untuk mengeluarkan lebih banyak barang tertentu daripada negara lain berdasarkan sejumlah faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama.

NegaraKain (meter)Basikal
X1000200
Y800400

Negara X mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran kain (lebih banyak kain).
Negara Y mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran basikal (lebih banyak basikal).
Perdagangan di antara negara X dan negara Y akan menguntungkan kedua-dua buah negara tersebut.