Pengenalan

Keteguhan ekonomi Malaysia sangat bergantung kepada arahan aliran dalam harga dan kuantiti eksport-import.
Bahagian eksport-import barangan ialah 70-85% daripada KNK pada tahun 1990-an.