Struktur Ekonomi Malaysia

Sektor Utama

Merangkumi sektor-sektor pertanian, perhutanan, perikanan, penternakan, dan perlombongan yang mengeluarkan bahan mentah.

Sektor Peringkat Kedua

Terdiri daripada sektor perkilangan dan pembinaan yang memproses bahan mentah untuk menjadi barang separuh siap atau barang siap.

Sektor Peringkat Ketiga

Merangkumi pelbagai sektor perkhidmatan seperti elektrik, gas dan air, pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan, perkhidmatan kerajaan dll.