Pelaburan Dalam Ekonomi Dua Sektor

Pelaburan ialah perbelanjaan terhadap barang modal yang dilakukan oleh sektor firma, contohnya perbelanjaan terhadap loji, bangunan dan jentera.

Jenis-jenis pelaburan :

  1. Pembentukan modal fizikal tetap seperti mesin dan jentera dengan tujuan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan.
  2. Pertambahan dalam inventori / stok bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap dengan tujuan meningkatkan penawaran pada masa hadapan.
  3. Pembinaan harta tetap seperti bangunan kilang, pejabat, dan rumah kediaman dengan tujuan menambahkan pendapatan dan kapasiti pengeluaran pada masa hadapan.

Pelaburan merupakan suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan.

Pertambahan pelaburan akan

  1. Mempergiatkan pengeluaran,
  2. Menambahkan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran,
  3. Menambahkan keluaran negara,
  4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi.