Fungsi Pelaburan

Fungsi Pelaburan ialah keluk yang menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dan pelaburan:

I = a + bY

di mana

I = pelaburan,
a = pelaburan autonomi, dan
bY = pelaburan terangsang / teraruh

Pelaburan Terangsang / Teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh pendapatan negara.

Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak bergantung pada pendapatan negara. Walaupun pendapatan negara berubah, tingkat pelaburan adalah tetap sama.

Pelaburan autonomi bergantung kepada

  1. Kadar bunga,
  2. Kecekapan modal sut / kadar pulangan pelaburan,
  3. Kemajuan teknologi,
  4. Jangkaan masa hadapan,
  5. Kos pengeluaran,
  6. Polisi kerajaan,
  7. Kestabilan politik dan sosial, dan
  8. Kestabilan nilai wang negara.

Berdasarkan rajah di atas, keluk pelaburan autonomi merupakan satu garis mendatar, manakala keluk pelaburan teraruh merupakan satu garis lurus yang mecerun ke atas dari kiri ke kanan.

Pelaburan Bersih ialah nilai pelaburan yang diperoleh setelah pelaburan kasar ditolak dengan susut nilai.

Dalam bentuk rumus,

Pelaburan bersih = Pelaburan kasar – Susut nilai