Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan

 1. Saiz Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna: Kemampuan masyarakat membuat tabungan meningkat apabila Pendapatan Negara / Pendapatan Boleh Guna meningkat.
 2. Kecenderungan Menabung Sut (MPS): Semakin tinggi MPS, semakin besarlah tabungan. Antara faktor-faktor mempengaruhi MPS / Tabungan termasuk:
  1. Pengagihan pendapatan dalam negara tidak setara (golongan miskin diabaikan) meningkatkan MPS dan S.
  2. Semakin besar pendapatan dari sumber harta kekayaan, semakin tinggi MPS dan S.
  3. Kemudahan sewa beli dan kredit menurunkan MPS dan S.
  4. Kenaikan kadar bunga meningkatkan MPS dan S.
  5. Jangkaan pengguna rasional bahawa tingkat harga umum akan turun pada masa hadapan akan meninggikan MPS dan S.
  6. MPS dan S menurun apabila wujudnya penciptaan barang baru dalam pasaran.