Objektif Pembelajaran Bab 6

Perdagangan Antarabangsa

  1. Menerangkan sebab perlunya perdagangan antarabangsa.
  2. Menerangkan faedah mutlak dan faedah berbanding dengan menggunakan jadual dan rajah.
  3. Menganalisis aliran perdagangan Malaysia dari segi komposisi, arah aliran serta perubahan struktur import dan eksport.
  4. Menghuraikan konsep kadar syarat perdagangan dan sekatan perdagangan.

Imbangan Pembayaran dan Kadar Pertukaran Asing

  1. Memperincikan setiap akaun dalam imbangan pembayaran Malaysia.
  2. Menghuraikan konsep kadar pertukaran asing.
  3. Membincangkan secara ringkas isu dan kesan globalisasi di Malaysia.