Objektif Pembelajaran Bab 7

  1. Memahami perbezaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.


  2. Mengenal pasti faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.


  3. Membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi antara beberapa negara maju dengan negara membangun dengan menggunakan data pendapatan per kapita.


  4. Mengenal pasti langkah kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.