Objektif Pembelajaran Bab 4

Wang, Tingkat Harga dan Nilai Wang

 1. Mentakrifkan konsep wang dan huraikan kelemahan sistem barter.
 2. Mengenal pasti fungsi wang, ciri wang dan kuasa beli wang.
 3. Menerangkan jenis wang M1 dan M2.
 4. Menerangkan komposisi dan kadar pertumbuhan bekalan wang di Malaysia.
 5. Menghubungkaitkan nilai wang dengan tingkat harga umum.

Sistem bank dan Institusi Kewangan Lain

 1. Mendefinisikan institusi kewangan.
 2. Menerangkan aktiviti utama institusi kewangan.
 3. Menjelaskan fungsi dan bentuk operasi bank perdagangan.
 4. Menerangkan proses penciptaan wang atau kredit dengan menggunakan jadual, rumus pengganda wang.

Bekalan Wang dan Aktiviti Ekonomi

 1. Menerangkan hubungan bekalan wang dengan tingkat harga melalui Teori Kuantiti Wang.

 2. Menerangkan penentuan kadar bunga mengikut Teori Kewangan Keynes.

 3. Menghubungkaitkan bekalan wang dengan tingkat harga, kadar bunga, pelaburan, dan pendapatan negara melalui gambar rajah.

Bank Negara Malaysia dan Dasar Kewangan

 1. Menerangkan ciri dan fungsi bank pusat.

 2. Menerangkan sejarah penubuhan dan fungsi Bank Negara Malaysia.