Objektif Pembelajaran Bab 5

  1. Mendefinisikan pengangguran, menjelaskan jenis, sebab, kesan, dan langkah mengatasinya.
  2. Menerangkan dan menghitung guna tenaga, tenaga buruh, dan kadar pengangguran di Malaysia.
  3. Mendefinisikan inflasi, menjelaskan jenis, kesan, dan cara mengatasinya.
  4. Menerangkan indeks harga di Malaysia dan cara menghitung kadar inflasi Malaysia.
  5. Menerangkan kesan dasar fiskal dengan menggunakan pendekatan Keynesian dan AD-AS.
  6. Menghuraikan bagaimana dasar kewangan digunakan untuk mengatasi masalah makroekonomi.
  7. Menerangkan belanjawan negara Malaysia dan data belanjawan tersebut.
  8. Menerangkan hutang negara Malaysia dari segi sumber, jumlah semasa dan arah aliran.