Objektif Pembelajaran Bab 3

Ekonomi Dua Sektor

 1. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat dalam ekonomi dua sektor.
 2. Menganalisis keseimbangan Pendapatan Negara dalam ekonomi dua sektor.
 3. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat dalam ekonomi dua sektor terhadap tingkat kegiatan ekonomi.

Ekonomi Tiga Sektor

 1. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat dalam ekonomi tiga sektor.
 2. Menganalisis keseimbangan Pendapatan Negara dalam ekonomi tiga sektor.
 3. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat dalam ekonomi tiga sektor terhadap tingkat kegiatan ekonomi.

Ekonomi Empat Sektor

 1. Menerangkan komponen utama perbelanjaan agregat dalam ekonomi empat sektor.
 2. Menganalisis keseimbangan Pendapatan Negara dalam ekonomi empat sektor.
 3. Menjelaskan kesan perubahan perbelanjaan agregat dalam ekonomi empat sektor terhadap tingkat kegiatan ekonomi.

Analisis AD-AS

 1. Menerangkan ciri keluk AD-AS dan penentuan keseimbangan AD-AS.
 2. Membandingkan analisis keseimbangan Keynesian dengan analisis keseimbangan AD-AS.