Objektif Pembelajaran Bab 2

  1. Menunjukkan beberapa konsep utama dalam perakaunan Pendapaan Negara.
  2. Menghitung Pendapatan Negara dengan menggunakan tiga kaedah yang berlainan.
  3. Menggunakan data Pendapatan Negara untuk memerihalkan struktur ekonomi Malaysia.
  4. Menjelaskan kegunaan data Pendapatan Negara.