Nilai Wang

Nilai wang merupakan kuasa beli mata wang, iaitu keupayaan untuk membeli barang dan perkhidmatan dengan menggunakan sesuatu wang.

Nilai wang dipengaruhi tingkat harga umum. Apabila tingkat harga umum naik, nilai wang akan merosot, dan sebaliknya, apabila tingkat harga umum jatuh, nilai wang akan meningkat.

Nilai wang dapat diukur dengan menggunakan formula berikut:

Nilai wang = (Indeks harga pengguna tahun asas/ Indeks harga pengguna tahun semasa) x 100

Contoh

Tahun

Indeks harga pengguna

1

100

2

200


Berdasarkan jadual di atas, nilai wang pada tahun 2 berbanding dengan tahun 1 ialah

Nilai wang = 100/120 x 100 = 83.33

Ini bermakna, nilai wang telah merosot sebanyak 16.67% (100 - 83.33) pada tahun 2 berbanding dengan tahun 1.