Ciri-Ciri Nilai Wang

 1. Nilai wang meningkat jika jumlah barangan yang dapat dibeli dengan sejumlah wang yang sama bertambah.
 2. Nilai wang berhubungan songsang dengan tingkat harga umum.
  Indeks Wang (IW) berhubungan songsang dengan Indeks Harga (IH).

  IW1 / IW0 = IH0 / IH1

  Apabila IH0 = 100, IW0 =100. Jika IH1=120
  Maka IW1
  = IH0 / IH1 x IW0
  =100 / 120 x 100
  =83.33

  Perubahan nilai wang
  = (IW1 – IW0) / IW0 x 100%