Jenis-Jenis Wang

Wang sah/fiat

Wang yang diperakui sah oleh kerajaan melalui undang-undang sebagai alat perantaraan pertukaran dalam sesebuah negara.

Misalnya, Ringit dan Sen Malaysia adalah wang sah di Malaysia.

Wang Tanda

Wang yang mempunyai nilai kurang daripada nilai mukanya.

Wang Biasa

Wang negara lain yang biasa diterima oleh penduduk tempatan.

Misalnya, Dolar Singapura ialah wang biasa di Malaysia.

Wang Hampir

Alat yan dianggap sebagai wang untuk tujuan tabungan.

Misalnya, sijil boleh niaga dan deposit tetap di bank perdagangan.

Wang dalam Edaran

Jumlah wang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Pusat dalam negara.

Misalnya, wang kertas dan duit syiling yang mempunyai pelbagai nilai muka di Malaysia.

Deposit Semasa Bank Perdagangan (Wang Bank)

Deposit semasa yang boleh ditunaikan dengan cek untuk membuat pembayaran.

Jenis wang yang paling banyak digunakan di Malaysia.