Matlamat Dasar Makroekonomi

Mencapai Tingkat Guna Tenaga Penuh

Guna tenaga penuh merujuk kepada :

 1. keadaan di mana jumlah pengangguran adalah minimum dan jumlah pendapatan negara adalah tinggi.
 2. keadaan di mana kadar pengangguran berada pada paras yang sangat rendah, iaitu kurang daripada 4%.
 3. keadaan di mana semua faktor pengeluaran digunakan.

Pencapaian tingkat guna tenaga penuh bererti :

 1. keluaran negara akan mencapai tahap maksimum.
 2. kebajikan masyarakat akan mencapai tahap maksimum
 3. Sumber ekonomi digunakan dengan cekap dan tiada pengangguran.


Mengekalkan Kestabilan Tingkat Harga Umum

Tingkat harga umum perlu berada pada paras stabil dan kadar inflasi kekal rendah dan terkawal.

Kenaikan harga atau inflasi :

 1. mengurangkan pendapatan benar/ menjejaskan kuasa beli wang.
 2. menjejaskan eksport negara.
 3. menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
 4. menurunkan tingkat kebajikan masyarakat.

Kejatuhan harga atau deflasi :

 1. menjejaskan tingkat pelaburan.


Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berterusan

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan KDNK benar. Pertumbuhan ekonomi perlu mencapai kadar yang memuaskan dari tahun ke tahun dengan mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kepentingannya:

 • meningkatkan taraf kebajikan penduduk,
 • mewujudkan banyak peluang pekerjaan,
 • mengatasi masalah pengangguran,
 • mencerminkan keberkesanan dasar ekonomi kerajaan.


Membaiki Imbangan Pembayaran

Imbangan pembayaran diperbaiki dengan menambahkan jumlah eksport dan mengurangkan jumlah import.

Imbangan pembayaran lebihan/ positif/ lebih baik :

 1. menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara.
 2. meningkatkan rizab pertukaran asing sesebuah negara.

Imbangan pembayaran defisit/ negatif/ merosot :

 1. mengurangkan pertumbuhan ekonomi negara.