Masalah Penentuan Susut Nilai

  1. Modal fizikal tetap seperti bangunan kilang, mesin dan kenderaan mengalami kerosakan dalam proses pengeluaran.
  2. Namun begitu, adalah sukar untuk menaksir nilai susut nilai modal fizikal tetap. Ini menyulitkan pengiraan pelaburan bersih (iaitu pelaburan kasar − susut nilai) dan seterusnya pengiraan Keluaran Negara Bersih.