Masalah Pengiraan Perbelanjaan Kerajaan

  1. Bunga atas pinjaman kerajaan (satu bentuk bayaran pindahan) tidak boleh dicampurkan.
  2. Perbelanjaan kerajaan keatas barang perantaraan tidak patut dicampurkan, contohnya bayaran upah kepada anggota tentera dan polis yang bertujuan melicinkan proses pengeluaran barangan.