Imbangan Pembayaran

Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan nilai semua urus niaga dan aliran wang antara negara dalam satu tahun. Ianya merupakan alat untuk mengukur keadaan perdagangan luar negara.

Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu dengan negara lain dalam setahun.

Imbangan Pembayaran = Imbangan Akaun Semasa + Imbangan Akaun Kewangan + Kesilapan dan Ketinggalan

Kepentingan Kajian Imbangan Pembayaran

Lebihan dalam imbangan pembayaran menguntungkan negara dengan

  • menambahkan rizab pertukaran asing negara.

Kurangan (Defisit) dalam imbangan pembayaran merugikan negara kerana :

  • mengurangkan rizab pertukaran asing negara.
  • menjejaskan kestabilan nilai mata wang.
  • mengurangkan kegiatan ekonomi negara.

Kerajaan terpaksa bercampur tangan dalam ekonomi melalui kawalan langsung dll.