Masalah Penentuan Nilai Perubahan Dalam Inventori

  1. Barang simpanan perusahaan terdedah kepada perubahan tingkat harga. Oleh itu, perubahan dalam inventori akan berlaku melalui masa.
  2. Pembetulan nilai inventori perlu dilakukan untuk mengelakkan masalah "lebih nlai" atau "kurang nilai" KNK. Namun begitu, adalah sukar untuk menaksir harga inventori dari semasa ke semasa.