KWSP

Institusi kewangan milikan kerajaan yang mengendalikan skim simpanan wajib bagi setiap pekerja sektor awam dan swasta yang berumur 16 tahun ke atas dan diupah mengikut perjanjian.

Simpanan pekerja dijamin oleh kerajaan. Pengurusan kewangan dikawal oleh BNM.

Fungsi-Fungsi KWSP

  1. Perlindungan kewangan untuk ahli-ahli yang bersara atau meninggal dunia atau kehilangan keupayaan bekerja.
  2. Membolehkan ahli-ahli membeli rumah dan membiayai kos perubatan.
  3. Menggalakkan pembangunan ekonomi negara
  4. Pinjaman kepada kerajaan melalui pembelian surat jaminan kerajaan.
  5. Pinjaman kepada sektor swasta melalui pembelian debentur syarikat dan sekuriti korporat.