Bank Saudagar

Institusi kewangan milikan pihak swasta bertujuan mencari keuntungan.

Dikawal oleh BNM di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989.

Memberi khidmat kewangan kepada saudagar.

Fungsi-Fungsi Bank Saudagar

  1. Menerima deposit secara besar-besaran (minimum RM250,000) daripada bank perdagangan, syarikat kewangan, syarikat berhad dan syarikat korporat).
  2. Memberi pinjaman sindiket (gabungan pinjaman beberapa bank dan institusi kewangan lain) untuk membiayai projek besar syarikat-syarikat perniagaan.
  3. Menggerakkan dana penyimpan besar melalui pelaburan dalam saham dan menanggung jaminan terbitan saham baru kepada syarikat-syarikat berhad yang hendak meluaskan bidang perniagaan mereka.
  4. Menyediakan khidmat nasihat korporat tentang penswastaan dan membantu pengambilalihan atau penggabungan syarikat-syarikat berhad.