Syarikat Insurans

Institusi kewangan milikan pihak swasta bertujuan mencari keuntungan.

Fungsi-Fungsi Syarikat Insurans

  1. Membayar pampasan kepada pemegang polisinya terhadap risiko-risiko seperti kerugian harta benda, kehilangan nyawa dll
  2. Menggerakkan pembangunan ekonomi negara dengan pelaburan dana premium yang diterima dalam surat jaminan kerajaan, surat jaminan korporat, harta tetap dll.