Kebaikan Perkembangan Pesat Sektor Perkilangan

 1. Keluaran Negara dan Pendapatan Negara meningkat dengan lebih cepat.
  Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kebajikan meningkat.
 2. Peluang pekerjaan bertambah dan Pengangguran berkurangan.
  Sektor perkilangan dapat menyerap ramai guna tenaga.
 3. Eksport negara meningkat.
  Peningkatan mendadak eksport barang elektronik dan elektrik serta tekstil.
 4. Ekonomi negara menjadi lebih stabil.
  Harga barang perkilangan lebih stabil berbanding harga komoditi utama.
 5. Kemasukan Teknologi moden
  Perpindahan teknologi asing akibat pertambahan pelaburan asing.