Kesan Pengenaan Kuota Import

 1. Sebelum perdagangan antarabangsa, DD=keluk permintaan dan SS=keluk penawaran.
 2. Selepas perdagangan antarabangsa, keluk penawaran=SASA. Tingkat harga kereta 0P0. Jumlah permintaan kereta=0Q3. Jumlah penawaran kereta dalam negara =0Q0. Jumlah kereta diimport=Q0Q3.
 3. Selepas kuota import dikenakan, keluk penawaran=SKSK. Tingkat harga kereta 0P1. Jumlah permintaan kereta=0Q2. Jumlah penawaran kereta dalam negara =0Q1. Jumlah kereta diimport=Q1Q2.
 4. Kesan kuota import
  1. Harga kereta meningkat.
  2. Permintaan kereta menurun.
  3. Penawaran kereta dalam negara meningkat/ Pertumbuhan industri pengganti import.
  4. Jumlah kereta diimport berkurangan/ Perbelanjaan import menurun.
  5. Peningkatan guna tenaga dan pengurangan kadar pengangguran.