Kegunaan Teori Pilihan Kecairan Keynes

Menjelaskan kesan akhir pertambahan penawaran wang terhadap tingkat harga umum apabila ekonomi belum mencapai guna tenaga penuh


Menjelaskan kesan pertambahan Wang Terhadap Aktiviti Ekonomi Pada Tingkat Guna Tenaga Penuh